Child building

Sodelovanje je vrlina, ki jo moramo pričeti gojiti že v rosnih letih. V ta namen ponujamo Child building, kjer se skupine otrok preko zabavnih iger učijo sodelovati.