Oopa! Vse za varno igro

Sprememba Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca

Na podlagi 8.a člena kateri je opisoval nejasnosti vezane na kompetence izvajalcev usposabljanj in zunanje preglednike je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport z novelo omenjenega člena (Ur. list RS, št 74/2017) le-te odpravilo.

To pomeni, da je ravnatelj vrtca ali OŠ odgovoren, kar je tudi s pravnega vidika pravilno, da skrbi za kompetenten kader, ki bo izvajalo preglede igrišč, ki jih nalaga tako standard SIST EN 1176-7:2008, kakor tudi  Priročnik za skrbnike in lastnike otroških igrišč »Varna otroška igra«, ki ga je izdalo Ministrstvo za gospodarstvo v letu 2008. V kolikor pa se odloči letni pregled poveriti zunanjemu izvajalcu, je prav tako njegova odgovornost, da izbere usposobljeno in kompetentno osebo, ki bo izvedla omenjeni pregled.
Priročnik, ki se ga navaja v 8.a členu, je dobro osnovno vodilo, kako mora biti igrišče obvladovano. Moramo pa biti pozorni, kajti omenjeni dokument od datuma izdaje ni bil revidiran (kljub spremembam posameznih delov standarda) in zato ne odraža zadnjih varnostnih zahtev, ki so zapisane v družini standarda EN 1176.
Z omenjeno spremembo se kaže, da sta se morala in etika tudi v nas odraslih počasi pričeli prebujati in odražati v naših dejanjih. In kdo je boljši vzornik, kot Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki je najtesneje povezano z najbolj ranljivo ciljno skupino?

Vir fotografije: svetovni splet

 

Nahajate se: Novice Aktualne novice Sprememba Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca

Kontaktirajte nas

Pišite nam
info@oopa.si

Obiščite nas tudi na:

fb-logotwitter-logo

Pravno obvestilo

Dokumenti, objavljeni na spletnem mestu so lahko reproducirani le v nekomercialne namene. Reproducirani dokumenti in vsebine morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati. Zavod za varno igro se bo trudil, da zagotovi najbolj točne in najnovejše podatke na tem spletnem mestu, vendar ne prevzema nobenih garancij o njihovi točnosti. Uporabniki vse objavljene vsebine uporabljajo na lastno odgovornost. Niti Zavod, niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Copyright © Zavod za varno igro. Vse pravice pridržane.