top of page
slika_oopa_3_3000px.jpg

OOPA! Vse za varno igro

Ko nevarno postane varno

About

O nas

Zavod za varno igro - ZVI je zasebni neprofitni zavod, preko katerega želimo s preventivnimi ukrepi izboljšat igrala, igrače in opremo za prosti čas. 

Z našimi aktivnostmi želimo poskrbeti, da imajo otroci, mladostniki in odrasli na razpolago varne pripomočke za prostočasne aktivnosti. Kot preventivo v zavodu smatramo tudi različne učne in motivacijske aktivnosti, s katerimi spodbujamo razumevanje pomena varnosti naše cilje skupine, Zavod omogoča ustvarjanje in ohranjanje preventivnega osveščanja lastnikov in skrbnikov lokacij, ki ponujajo različne aktivnosti za prosti čas, kakor tudi proizvajalce in dobavitelje o pomenu varnost in izpolnjevanja varnostnih zahtev produktnih standardov.

Cilji zavoda so:

- preko preventivnih ukrepov organizirati in spodbujati varno igra za vse starostne skupine,

- iskati nove možnosti za povečanje varnosti pri uporabi igral, igrač in aktivnosti za prosti čas na način obiskov tujih dobaviteljev, sejmov, ipd.,

- osveščati in usposabljati širšo javnost,

- sodelovati z drugimi zavodi, združenji, nevladnimi organizacijami, univerzami in posamezniki, ki se na kakršen koli način ukvarjajo s preventivo na področju zagotavljanja varnosti v prostem času,

- spodbujati strokovno izpopolnjevanje, 

- izvajanje ocenjevanje koristnosti tveganj.

Zavod uresničuje svoje namene in naloge skladno s programom dela.

122.jpg

Glavni cilj vseh izvedbenih programov Zavoda za varno igro je razvijanje kognitivne inteligence. Spretnosti, ki jih potrebujejo naši otroci so:

  • USTVARJALNOST. Današnji vodje podjetij ustvarjalnost preprosto priznavajo kot najpomembnejšo kompetenco za prihodnost.

  • KRITIČNO MIŠLJENJE. Ni pomembno poznati »prave odgovore«, pomembno je postaviti »prava vprašanja«.

  • KOMUNIKACIJA. Lahko ste najinteligentnejša oseba na svetu, toda če svojih misli ne znate izraziti jasno in v različnih medijih, je to vse zaman.

  • SODELOVANJE. Kdor se je sposoben učiti od drugih in jih navdihovati, medtem ko dela skupaj z njimi, naj bo v družini, na delovnem mestu ali v katerikoli skupnosti, ima odlično spretnost.

SkicaVaj_lokvanj.jpg
Contact
bottom of page