top of page
Search
  • Writer's pictureZVI

Igra v zaprtih prostorih

Updated: Nov 12, 2021

Ponovno smo prišli v periodo leta, ko je aktualna postala igra na notranjih igriščih oziroma v igralnicah.

Ko se odločimo otroka peljati na takšno igrišče in mu odobriti igro, je pred tem priporočljivo preveriti ustreznost igral, in sicer:


- kakšni starostni skupini otrok je igralna površina namenjena,

- maksimalno dovoljeno število otrok, ki se sme igrati,

- koliko vzgojiteljev ali nadzornikov je zadolženo za nadzor igre otrok,

- so le-ti ustrezno usposobljeni,

- je dovoljeno spremstvo staršev,

- je mogoč dostop odrasle osebe do vseh igralnih elementov,

- ali je igralna oprema vzdrževana (npr. ni raztrganih plezalnih mrež),

- ali je pod igrali ustrezna varnostna podlaga (blazine),

- v kolikor je na igrišču bazen z žogicami, kakšna je globina le-tega (ni dovoljeno, da se otrok skrije v bazen z žogicami) ter ali je s higienskega vidika sprejemljiv.,

- glede na že vsem dobro znano situacijo s COVID-19 ukrepi, pa je nujno potrebno upoštevanje tudi teh ukrepov.


Najpomembneje pa je, da se o nevarnostih na igrišču pogovorimo z otrokom in mu jih predstavimo kot izziv, ki ga otrok varno osvoji z našo motivacijo in nadzorom.


Zgoraj navedene postavke lahko starši preverimo z vizualno oceno ustreznosti igral, preberemo napisana navodila na informativnih tablah, ki so nameščene pri vstopu v igralne prostore, oziroma se osebno pozanimamo pri nadzornem osebju.


Za razliko od zunanjih igrišč, kjer so v zimskem času otroci oblečeni večplastno, je na notranjih igriščih obvezno, da se otroci pred vstopom na igralne površine sezujejo (uporaba copat) ter zaradi ustrezne notranje temperature slečejo tudi jakne in bunde, kar pomeni, da se s tem povečata red in čistoča na igrišču ter predvsem manjša verjetnost zatikov vrvic jaken in šalov na igralih.


Najpomembneje pa je, da se pred obiskom igrišča starši oziroma skrbniki otroka z njim pogovorijo o obnašanju na igrišču, kakšen je pravi pristop integracije otroka v skupinsko igro, o odnosu do starejših oseb ter predvsem, da je potrebno upoštevati morebitna varnostna opozorila s strani kompetentnih nadzornih oseb.


Vir slike: splet

8 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page