top of page
Search
  • Writer's pictureZVI

OTROKU PRIJAZNO OKOLJE

Ko načrtujemo prostor za igro, velikokrat pozabimo pomisliti na to, kaj je otroku prijazno okolje. Odrasli z leti, kolikor ne uspemo v sebi zadržati otroka, pozabimo pogledati oziroma gledati na okolje z očmi otroka. Ne glede na to, kakšne vrste je igrišče, mora imeti nekaj lastnosti, s katerimi bo to tudi prostor, ki bo privlačen za otroke in na katerega se bodo otroci radi vračali.

Prostor, ki ga bomo namenili otrokom, mora omogočati, da lahko otroci na njem počnejo različne aktivnosti. To pomeni, da mora prostor poleg nameščenih igral omogočati otrokom tudi domišljijsko igro, oziroma drugače povedano, omogočati mora tudi neformalno igro. Več aktivnosti kot prostor omogoča, privlačnejši je za otroke.


Prostor ne sme biti izoliran od okolice, ampak mora biti obkrožen z veliko ljudmi. Pa naj gre za okolico, ki obkroža igrišče oziroma prostor za igro, ali da je možno zadrževanje večjega števila ljudi na samem prostoru. Otroci pri svoji igri potrebujejo dražljaje iz okolice.


Da se razvije na igrišču neformalna igra, mora prostor omogočati raziskovanje. Prostor mora otrokom omogočati svobodo pri njihovem izražanju skozi igro, povezovanje z drugimi otroki ter družno samostojno raziskovanje.vir fotografij: svetovni splet

4 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page