top of page
Search
  • Writer's pictureZVI

SO IGRIŠČA VARNA?

Čofotanje po lužah, preskakovanje potokov, skrivalnice in lovljenje, plezanje po drevesih in izmišljevanje novih iger. Vse to je krojilo čas otrok pred desetletji. Znano je, da prosta igra pozitivno vpliva na razvoj domišljije, pozitivno samopodobo otrok, boljše komunikacijske sposobnosti, otroci se med igro sproščajo, učijo sodelovanja, predvsem pa igra pripomore k boljšemu razvoju fine in grobe motorike.

Zadnja leta so v porastu gradnje otroških igrišč, seveda pa je s tem povezano tudi vse večje število podjetij, ki se s tem ukvarjajo. Če se med sprehodom skozi mesto ozrete okoli sebe, boste zagotovo videli kar lepo število igrišč, ki se med seboj razlikujejo po velikosti, urejenosti ter številu igral. Najdemo lahko različne vrste gugalnic, toboganov, plezalnih sten, vzmetnih gugal, različnih drogov in še bi lahko naštevali. Vsa igralna oprema mora biti skladna z evropskimi standardi, ki veljajo za igralno opremo. To pa vse z namenom, da se na tako imenovanih »formalnih igriščih« zagotavlja varnost.


Proizvajalci in distributerji so zakonsko obvezani dajanju na trg le varne proizvode. Igrala pa morajo biti tudi varno in pravilno nameščena na samo lokacijo. Zahteve standarda družine SIST EN 1176 opredeljujejo ravno to varnost, ki je na igriščih še vedno vse prepogosto neustrezna. Omenjeni evropski standard je stopil v veljavo že leta 1998, od takrat pa sta bili izvedeni že dve reviziji, ena leta 2008, zadnja pa z letom, torej 2020. Strokovnjaki smo pri pisanju standarda skozi leta ugotovili, da proizvajalci igral še vedno ne proizvajajo igral, ki bi sledila smernicam standarda, kljub temu, da so te smernice zelo nazorno opisane in predstavljene. Na terenu se pri pregledih igral še vedno ugotavlja, da igrala in igrišča niso skladna z zgoraj omenjenim standardom. Še vedno se srečujemo z nepravilno izdelanimi igrali, ki jih lahko najdemo na igriščih. Na to problematiko pa je letos opozoril tudi ANEC (The European consumer voice in standardisation) na srečanju CEN TC 136 SC 1. Njihovi predstavniki opozarjajo na neskladna igrala s certifikati. Slednje pomeni, da bo EU dala v prihajajočih letih tudi večjo pozornost na nepravilnosti.


Zavedati se moramo, da nepravilno tolmačenje standardov zmanjšuje stopnjo varnosti na igriščih in s tem se seveda poveča možnost poškodb otrok. Vsem pa nam je seveda v interesu, da otroci igrala uporabljajo, se na njih zabavajo, razvijajo domišljijo ter spretnosti, starši pa jih brez skrbi lahko ob tem opazujemo.


Vir fotografije: arhiva ZVI
5 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page