top of page
Go & LearNET

Zavod za varno igro (ZVI) se je odzval povabilu Mladinskega centra Celje (MCC) k sodelovanju pri projektu Go & LearNET – Usposabljanje za trenerje, ki je dobil podporo na mednarodnem razpisu programa Vseživljenjsko učenje - Leonardo da Vinci - Prenos inovacij.

Pobuda Go & LearNET se osredotoča na neformalno izobraževanje in posodabljanje metodologij za usposabljanje mediatorjev (trenerjev, učiteljev in profesorjev, …) ter podpira njihov neposreden stik s prevladujočo vejo gospodarstva na določenem območju, z namenom prepoznavanja zmožnosti, tehnologije in inovacij podjetij ter jih vključuje v proces izobraževanja, usposabljanja in v programe usmerjanja za dijake poklicnega izobraževanja, dijake osnovnih in srednjih šol ter študente.

Glavni cilj projekta Go & LearNET je vzpostavitev mednarodnega kataloga študijskih obiskov v malih in srednje velikih podjetjih ter izvajanje usposabljanj in gospodarskih obiskov v podjetjih šestih evropskih držav.

Svoj doprinos h kvaliteti projekta, bo ZVI dal i izvedbo dveh seminarjev: Zagotavljanje varnosti igrišč in Od idejne zasnove do certificiranega in varnega igrišča.

Več o projektu si lahko preberete tukaj.

go and learNET logo.jpg
bottom of page