top of page
Inovativna igralna pot

V leto 2014 je Zavod za varno igro pričel z realizacijo projekta "Inovativna igralna pot", katerega je delno financiralo preko Programa za NVO Finančni mehanizem EGP in Norveškega finančnega mehanizma in partnerja iz Islandije, Child Safety House Iceland. Sodelovanje na projektu je potrdila tudi Mestna občina Ljubljana, ki na m je omogočila, da smo lahko izbrali eno od ponujenih lokacij za izvedbo "Igralne inovativne poti". 

Inovativno igralno pot smo umestili med vrtec in Osnovno šolo Koseze, njen glavi cilj pa je, da se omogoča otrokom varna pot v šolo/vrtec hkrati pa ob tem spodbuja tudi otrokove motorične sposobnosti.

Projekt smo uspešno zaključili v drugi polovici leta 2015.

Otvoritev IIP.jpg
bottom of page