top of page
Konferenca "VARNA IGRA" 2014

V okviru povečevanja osveščenosti na področju varnosti igre na zunanjih in notranjih igralih Zavod za varno igro (ZVI) pripravlja izobraževalno konferenco »Varna igra 2014«. Namen konference je osvetliti področja, pri katerih menimo, da so možne izboljšave.

Vsebine konference so namenjene ravnateljem, lastnikom turističnih objektov in drugim osebam, odgovornim za varnost otroških in mladostniških igrišč.

Izkušnje kažejo, da gospodarska situacija sicer ne omogoča velikih investicij v nakup novih igral ali njihovo prenovo, a varnost na igriščih lahko zagotovimo že z drobnimi prispevki, ki ne terjajo finančnega vložka.

Na konferenci se bodo prepletali govorniki, ki iz različnih institucij delujejo na področju varne igre. Osvetlili bomo pomembnost primernega načrtovanja igrišč, vlogo igre pri otrocih in mladostnikih, obstoječo med-institucionalno komunikacijo, namen standardov, sprejetih v EU, pravice otrok in staršev. Osvetlili bomo dobro in pregledali slabo prakso ter se seznanili s trendi v tujini.

konferenca 2014-logo.jpg
bottom of page