top of page
ReIgrišče

Igra je sestavni del otroštva. Naloga starša in varuhov je pomoč med igro ter omogočanje pravic otrok do izražanja, naloga tistih, ki omogočajo igro pa je, da otroku zagotovijo čim večjo zaščito zdravja in varnosti pri igri. Prav slednji, lokalne in stanovanjske skupnosti, šole, vrtci, oblikovalci okolja in druge osebe, ki so vključene v oblikovanje prostora za igro in rekreacijo, pa pogosto nimajo zadosti znanja o tem, kaj je treba upoštevati pri načrtovanju in vzdrževanju otroških igrišč. Od tod je izvirala tudi pobuda za projekt, ki smo ga izvajali od leta 2015-2017.

Glavi cilj projekta je bil ponuditi podporo oblinam pri obnovah igrišč ter na ta način omogočiti otrokom varno igro. V sklopu projekta smo natančno ocenili tveganja na igrišču ter pripravili predloge za preureditev. Pri načrtovanju #reciklaži" otroškega igrišča sta bila v ospredju kakovost in iznajdljivost, čas in premišljenost. Ob enem pa je bil cilj projekta tudi izobraževanje tistih, ki igrišča načrtujejo ter pomoč tistim, ji jih upravljajo. 

Avtor projekta: Zavod za varno igro in društvo Planet Zemlja

Projekt sta podprla: Varuhinja človekovih pravic in UNICEF Slovenije

REIGRISCE_LOGO.jpg
bottom of page