top of page
Varna igrišča Slovenije

Igra je sestavni del življenja, predvsem otroštva. Naloga staršev in varuhov je pomoč med igro ter omogočanje pravic otrok do izražanja, naloga tistih, ki omogočajo igro pa je, da otrokom in uporabnikom aktivnosti zagotovijo čim večjo zaščito zdravja in varnosti pri igri. Prav slednji (lokalne in stanovanjske skupnosti, šole, vrtci, oblikovalci okolja in druge osebe, ki so vključene v oblikovanje prostora za igro in prosti čas) pogosto nimajo zadosti znanja o tem kaj je treba upoštevati pri načrtovanju in vzdrževanju teh lokacij.

Z našimi strokovnjaki vam pomagamo urediti tovrstne lokacije iz vseh vidikov:

- umestitev v prostor,

- definiranje ustreznih igral oziroma aktivnosti za prosti čas glede na ciljno skupino, katerim bodo aktivnosti namenjene,

- oceniti tveganja / koristna tveganja,

- strokovni pregled pred prvo uporabo.

Pri izvedbi naših storitev sledimo zahtevam evropskih tehničnih standardov.

Cena svetovalne ure: 40 eur

bottom of page